Monthly Archives: Tháng Mười 2016

iphone 7, iphone plus

a hải gửi tỉnh 0901797909
bé đẹp hcm 01216070707
sl giảm giá 50k 100k
F5 giá mới 15 > 18 /08/2017
iphone 7 98%
32g hồng 98% 9900
32g trắng 98% 9900
32g đen_ 98% 9900
32g vỏ đỏ thay 10.3
____
128 đen_ 98% 11.9
128 hồng 98% 11.9
128 vỏ đỏ thay 12.3
____________________________
iphone 7plus 98%
32g hồng 98% 13.5
32g đen_ 98% 13.5
32g vỏ đỏ thay 13.9
____
128 bóng 98% 15.3
128 hồng 98% 15.3
128 đen_ 98% 15.3
128 vỏ đỏ thay 15.9
____________________________
iphone 7 99%
32g hồng 99% 10.5
32g trắng 99% 10.8
32g đen_ 99% 10.8
____________________________
iphone 7plus 99%
32g hồng 99% 13.5
32g trắng 99% 14.0
32g đen_ 99% 14.0
32g vàng 99% 14.1
____________________________
128g hồng 99% 16.0
128g jet__ 99% 15.8
128g đen_ 99% 16.0
____________________________
iphone 7 chưa acti
32g hồng new tbh 11.0
32g đen_ new tbh 11.3
32g trắng new tbh 11.3
128 bóng new tbh 13.3
phụ kiện fullbox 7,7+ zin 900k
____________________________
iphone 7plus chưa acti
32g hồng new tbh 14.4
32g trắng new tbh 14.5
32g đen_ new tbh 14.5
32g vàng new tbh 14.6
___
128 bóng new tbh 16.3
128 hồng new tbh 16.5
phụ kiện fullbox 7,7+ zin 900k
____________________________
5s bảo hành pin +80k
ko màng hình -300k
16 trắng đen xấu 2200
16 vàng 95% xấu 2300
___
16 trắng xám võ 2550
16 vàng thay võ 2650
____________________________
ip6 bảo hành pin +80k
16 vàng kxvx 4500
16 vàng thay vỏ 4950
____________________________
6s bảo hành pin +80k
16 trắng xám xấu 5400
16 hồng 95% xấu 5500
16 vàng 95% xấu 5700
___
16 trắng xám võ 5800
16 hồng thay võ 5900
16 vàng. thay võ 6100
___
98% -400
16 trắng xám zin 6200
16 hồng zin 99% 6300
16 vàng. zin 99% 6500
___
16 xám_ new tbh 7400
16 trắng new tbh 7400
16 hồng new tbh 7500
16 vàng new tbh 7800
32 hồng new tbh 8900
phụ kiện funllbox 450k
____________________________
6s plus bảo hành pin +80k
16 trắng xám xấu 7000
16 hồng 95% xấu 7200
16 vàng. 95% xấu 7400
___
16 trắng xám võ 7500
16 hồng thay võ 7700
16 vàng. thay vỏ 800
___
98% -400
16 trắng xám zin 7950
16 hồng zin 99% 8150
16 vàng zin 99% 8350
___
16 vàng new tbh 9250
phụ kiện fullbox 450k
____________________________
iphone 6 plus hết
____________________________
lock màng hình lô
6s- 16 trắng xám 3990
6s- 16 hồng 96% 4100
6sp16 hồng 95% 4900
____________________________
ipad air 2 (4G)
16 trắng 99% 7200
16 vàng 99% 7400
____________________________
ipad Mini 4 (4G)
16 vàng 99% 7900
____________________________
ipad Mini 2 (4G)
16 trắng 99% 4800
____________________________
ipad 4 (4G)
16 trắng 98% 3800
16 trắng 99% 4000
____________________________
Máy Không Vân Tay
5s16 1800
____________________________
cụm ko màng hình văn tay
6- 16g 3000
6s16g 4000
6sp16 5000
5s 16 1400
____________________
lưu ý > giá bán sỉ khách lẻ mua +300k ko phụ kiện
Thời Gian Bảo Hành
5s 6s 7 iPad cũ 10 ngày ,new acti 3 ngày
(nhận bảo hành sau 11h)
thứ 2 => thứ 7: 11h – 17h
____________________________
Không Bảo Hành
Treo cáp | Ko imei | icloud | văn tay | cảm ứng | màn hình
____________________________
Tài Khoản : Huỳnh Thanh Sang
Vcb 0251002736695
Scb 060151758218
đông Á 0110564850
Agri 6421205297744
ACBbank 239661619
____________________________
đặt hàng alo
0901797909 A hải gửi tỉnh
01216070707 bé đẹp hcm
iPhoneGiaSi.vn Không Có Chi Nhánh
chỉ có 14 kinh dương vương p13 Q6
boss 0943000999 hậu