iP 8, 8 plus Đã có hàng – Giá chỉ 17.100.000đ – iphonegiasi.vn

a hải 0901797909
bé đẹp 01216070707
anh hậu 0943000999
F5 giá mới 19 > 20/10/2017
iphone 8 chưa acti fullbox
64g trắng new 17.1
64g vàng new 17.0
_____________________________
iphone 8p chưa acti fullbox
64g trắng new 19.6
64g vàng new 19.7
64g đen_ new 19.8
____
256 trắng new 23.0
256 vàng new 23.0
_____________________________
iphone 6s tbh chưa acti
16 trắng đen 7100
16 hồng new 7200
16 vàng new 7400
____
32 trắng đen 8600
32 hồng new 8700
32 vàng new 8900
_____________________________
6s plus tbh chưa acti
16 trắng đen 8400
16 hồng new 8600
16 vàng new 8800
64 đen hồng new 11.2
pk 6s 6sp fullbox 450k
_____________________________
6s plus cpo active đủ 12t
16 đen_ new 8500
16 trắng new 8500
16 hồng new 8700
16 vàng new 8900
combo 1.1.1.1 = 8500
pk 6s 6sp fullbox 450k
_____________________________
iphone 7 tbh chưa acti
32g trắng hồng 10.8
32g vàng đen 10.9
128 hồng đen 12.9
____________________________
iphone 7 plus tbh chưa acti
32g trắng hồng 14.0
32g vàng đen _ 14.1
____
128 bóng new 15.4
128 trắng hồng 15.6
128 vàng đen _ 15.6
7, 7+ pk fullbox zin 950k
_______________________________________
5s bảo hành pin +90k
ko mh -250k
16 đen_ xấu 2400
16 trắng xấu 2400
16 vàng xấu 2500
____
16 đen_ thay võ 2700
16 trắng thay võ 2700
16 vàng thay võ 2800
____
16 đen_ zin 99% 2850
16 trắng zin 99% 2850
16 vàng zin 99% 2950
____________________________
ip6 bảo hành pin +90k
16 đen_ xấu 4400
16 trắng xấu 4400
16 vàng xấu 4500
____
16 đen_ thay võ 4800
16 trắng thay võ 4800
16 vàng thay vỏ 4900
____________________________
6s bảo hành pin +90k
16 đen_ xấu 5200
16 trắng xấu 5200
16 hồng xấu 5300
16 vàng xấu 5500
____
16 đen_ thay võ 5700
16 trắng thay võ 5700
16 hồng thay võ 5800
16 vàng. thay võ 6000
____
16 đen_ zin 99% 6200
16 trắng zin 99% 6200
16 hồng zin 99% 6400
16 vàng zin 99% 6600
____
32 đen_ zin 99% 7800
32 trắng zin 99% 7800
32 hồng zin 99% 8000
32 vàng zin 99% 8200
64 hồng zin 99% 7500
(nut hom trầy )
____________________________
6s plus bảo hành pin +90k
16 đen_ xấu 6500
16 trắng xấu 6500
16 hồng xấu 6700
16 vàng xấu 6900
____
16 xám_ thay võ 7000
16 trắng thay võ 7000
16 hồng thay võ 7200
16 vàng thay vỏ 7400
____
98% -500
16 đen_ zin 99% 7500
16 trắng zin 99% 7500
16 hồng zin 99% 7700
16 vàng zin 99% 7900
Camera test tại chỗ.ko BH
____________________________
6s plus bảo hành pin +90k
64 đen zin 99% 10.2
____________________________
iphone 7 32g cũ
32 hồng xấu 8900
32 trắng xấu 8900
32 đen_ xấu 8900
32 vàng xấu 8900
____
32 trắng thay võ 9500
32 hồng thay võ 9500
32 vàng thay võ 9500
32 đen_ thay vỏ 9500
____
98% -600k
32 hồng zin 99% 10.1
32 trắng zin 99% 10.1
32 vàng zin 99% 10.1
32 đen_ zin 99% 10.1
_________________________
iphone 7 128g
128 đen thay võ 11.5
128 đỏ 12.9
_________________________
iphone 7 plus cũ
32 trắng xấu 11.7
32 hồng xấu 11.7
32 vàng xấu 11.9
32 đen_ xấu 11.9
____
32 trắng thay võ 12.4
32 hồng thay võ 12.4
32 vàng thay võ 12.6
32 đen_ thay võ 12.6
____
98% -600k
32 trắng zin 99% 13.1
32 hồng zin 99% 13.1
32 vàng zin 99% 13.3
32 đen_ zin 99% 13.3
_________________________
iphone 7 plus 128g
128 trắng hồng xấu 13.8
128 vàng đen _ xấu 13.9
____________________________
iphone 6 plus hết
____________________________
6s 16g lock mh zin
ko màng hinh- 550k
đen trắng hồng 98% 4200
____________________________
ipad air 2 (4G)
16 đen_ 99% 7100
16 trắng 99% 7200
16 vàng 99% 7400
____________________________
ipad air 1 (4G)
32 đen_ 99% 6300
32 trắng 99% 6500
____________________________
ipad Mini 2 (4G)
32 trắng đen 5500
____________________________
ipad Mini 1 (4G)
16 đen 99% 3300
32 đen 99% 3500
64 đen 99% 3800
____
16 trắng 99% 3400
32 trắng 99% 3600
64 trắng 99% 3900
____________________________
ipad 4 (4G)
16 đen_ 98% 3600
16 trắng 98% 3700
16 trắng 99% 3900
____________________________
ipad 1 (4G)
16g 98~99% 1200
32g 98~99% 1300
64g 98~99% 1400
ComBo 1.1.1 99% 1300
____________________________
cụm ko màng hình văn tay
5s 1500
6s 3900 6sp 4700
____________________________
máy lổi
6S-16 hồng home yếu : 4600
__________________________
lưu ý > giá bán sỉ khách lẻ mua +300k ko phụ kiện
Thời Gian Bảo Hành
5s 6s 7 iPad cũ 10 ngày ,new acti 3 ngày
(nhận bảo hành sau 11h) thứ 2 => thứ 7: 11h – 17h
____________________________
Không Bảo Hành
Treo cáp | Ko imei | icloud
văn tay | cảm ứng | màn hình | Camera 6SPlus
____________________________
Tài Khoản : Huỳnh Thanh Sang
Vcb 0251002736695
Scb 060151758218
đông Á 0110564850
Agri 6421205297744
ACBbank 239661619
____________________________
đặt hàng alo
0901797909 A hải
01216070707 bé đẹp
0943000999 anh hậu
iPhoneGiaSi.vn
chỉ có 14 kinh dương vương p13 Q6

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *