iphone 7, iphone plus

a hải gửi tỉnh 0901797909
bé đẹp hcm 01216070707
sl giảm giá 50k 100k
F5 giá mới 15 > 18 /08/2017
iphone 7 98%
32g hồng 98% 9900
32g trắng 98% 9900
32g đen_ 98% 9900
32g vỏ đỏ thay 10.3
____
128 đen_ 98% 11.9
128 hồng 98% 11.9
128 vỏ đỏ thay 12.3
____________________________
iphone 7plus 98%
32g hồng 98% 13.5
32g đen_ 98% 13.5
32g vỏ đỏ thay 13.9
____
128 bóng 98% 15.3
128 hồng 98% 15.3
128 đen_ 98% 15.3
128 vỏ đỏ thay 15.9
____________________________
iphone 7 99%
32g hồng 99% 10.5
32g trắng 99% 10.8
32g đen_ 99% 10.8
____________________________
iphone 7plus 99%
32g hồng 99% 13.5
32g trắng 99% 14.0
32g đen_ 99% 14.0
32g vàng 99% 14.1
____________________________
128g hồng 99% 16.0
128g jet__ 99% 15.8
128g đen_ 99% 16.0
____________________________
iphone 7 chưa acti
32g hồng new tbh 11.0
32g đen_ new tbh 11.3
32g trắng new tbh 11.3
128 bóng new tbh 13.3
phụ kiện fullbox 7,7+ zin 900k
____________________________
iphone 7plus chưa acti
32g hồng new tbh 14.4
32g trắng new tbh 14.5
32g đen_ new tbh 14.5
32g vàng new tbh 14.6
___
128 bóng new tbh 16.3
128 hồng new tbh 16.5
phụ kiện fullbox 7,7+ zin 900k
____________________________
5s bảo hành pin +80k
ko màng hình -300k
16 trắng đen xấu 2200
16 vàng 95% xấu 2300
___
16 trắng xám võ 2550
16 vàng thay võ 2650
____________________________
ip6 bảo hành pin +80k
16 vàng kxvx 4500
16 vàng thay vỏ 4950
____________________________
6s bảo hành pin +80k
16 trắng xám xấu 5400
16 hồng 95% xấu 5500
16 vàng 95% xấu 5700
___
16 trắng xám võ 5800
16 hồng thay võ 5900
16 vàng. thay võ 6100
___
98% -400
16 trắng xám zin 6200
16 hồng zin 99% 6300
16 vàng. zin 99% 6500
___
16 xám_ new tbh 7400
16 trắng new tbh 7400
16 hồng new tbh 7500
16 vàng new tbh 7800
32 hồng new tbh 8900
phụ kiện funllbox 450k
____________________________
6s plus bảo hành pin +80k
16 trắng xám xấu 7000
16 hồng 95% xấu 7200
16 vàng. 95% xấu 7400
___
16 trắng xám võ 7500
16 hồng thay võ 7700
16 vàng. thay vỏ 800
___
98% -400
16 trắng xám zin 7950
16 hồng zin 99% 8150
16 vàng zin 99% 8350
___
16 vàng new tbh 9250
phụ kiện fullbox 450k
____________________________
iphone 6 plus hết
____________________________
lock màng hình lô
6s- 16 trắng xám 3990
6s- 16 hồng 96% 4100
6sp16 hồng 95% 4900
____________________________
ipad air 2 (4G)
16 trắng 99% 7200
16 vàng 99% 7400
____________________________
ipad Mini 4 (4G)
16 vàng 99% 7900
____________________________
ipad Mini 2 (4G)
16 trắng 99% 4800
____________________________
ipad 4 (4G)
16 trắng 98% 3800
16 trắng 99% 4000
____________________________
Máy Không Vân Tay
5s16 1800
____________________________
cụm ko màng hình văn tay
6- 16g 3000
6s16g 4000
6sp16 5000
5s 16 1400
____________________
lưu ý > giá bán sỉ khách lẻ mua +300k ko phụ kiện
Thời Gian Bảo Hành
5s 6s 7 iPad cũ 10 ngày ,new acti 3 ngày
(nhận bảo hành sau 11h)
thứ 2 => thứ 7: 11h – 17h
____________________________
Không Bảo Hành
Treo cáp | Ko imei | icloud | văn tay | cảm ứng | màn hình
____________________________
Tài Khoản : Huỳnh Thanh Sang
Vcb 0251002736695
Scb 060151758218
đông Á 0110564850
Agri 6421205297744
ACBbank 239661619
____________________________
đặt hàng alo
0901797909 A hải gửi tỉnh
01216070707 bé đẹp hcm
iPhoneGiaSi.vn Không Có Chi Nhánh
chỉ có 14 kinh dương vương p13 Q6
boss 0943000999 hậu

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *