iphone gia si cho cua hang

Iphone giá sỉ 28 > 30/7/2016
_______________
6 plus new cpo
(bảo hành tại việt nam)
16g xám- chưa acti 10t9
16g trắng chưa acti 11t2
16g vàng. chưa acti 11t5
bộ 3 v+tr+x = 3 x 11t0
vàng + xám = 2 x 11t1
vàng + trắn = 2 x 11t2
_______________
6S plus 99%
16g vàng vỏ zin 12900
16g hồng vỏ zin 12900
new +400k fullbox +400k
_______________
iphone 6S 99%
16g hồng zin 11300
new +400k fullbox +400
______________
iPhone 6 99%
16g vàng vỏ zin 9100
64g vàng vỏ zin 10tr3
64g trắng vỏ zin 9800
_______________
iPhone 5s 99%
16g vàng. vỏ zin 4200
32g vàng. vỏ zin 4800
_______________
iPhone 5 99%
16g đen_ vỏ zin 2900
16g trắng vỏ zin 3050
32g trắng vỏ zin 3200
______________
air 1 wifi 4g
32g trắng 98% 6t6
______________
mini 1 wifi 4g 99%
16g đen_ 3700
32g đen_ 4100
16g trắng 4000
32g trắng 4400
______________
ipad 4 wifi 4g 99%
16g đen_ 4550
32g đen_ 4950
16g trắng 4750
32g trắng 5250
______________
ipad 3 wifi 4g 99%
16g đen_ 3800
32g đen_ 4200
16g trắng 4000
32g trắng 4400
______________
ipad 2 wifi 4g 99%
16g đen_ 3000
32g đen_ 3400
16g trắng 3200
32g trắng 3600
______________
lưu ý > giá bán sỉ khách lẻ mua +300k
iphone ipad ko phụ kiện
________________________________________
$$$$$$======$======$$$$$$
_______________
6S plus vỏ thay
16g vàng 12600
16g hồng 12600
new +300 fullbox +400k
_______________
iphone 6S vỏ thay
16g hồng 11000
new +300 fullbox +400k
_______________
6 plus vỏ thay
16g vàng 10t0
64g vàng 11t6
new +300 fullbox +400k
______________
iPhone 6 vỏ thay
16g vàng 8800
64g vàng 10tr1
64g trắng 9700
new +300 fullbox +400k
_______________
lưu ý > giá bán sỉ khách lẻ mua +300k
iphone ipad cũ ko phụ kiện
_______________
iPhone 5s vỏ thay
16g xám_ 3850
16g trắng 3950
16g vàng. 4100
hồng +50k fullbox + 250k
_______________
iPhone 5 vỏ thay
16g đen_ 2800
16g trắng 2950
32g trắng 3100
hồng +50k fullbox +250k
______________
iPhone 4s 99%
16g đen , trắng 1450
4s 5g ko bảo hành Pin
_______________
mini 1 wifi 4g 97%
16g đen_ 97% 3400
32g đen_ 97% 3800
16g trắng 97% 3700
32g trắng 97% 4100
_______________
ipad 4 wifi 4g 97%
16g đen_ 97% 4400
32g đen_ 97% 4800
16g trắng 97% 4550
32g trắng 97% 5050
______________
ipad 3 wifi 4g 97%
16g đen_ 97% 3600
32g đen_ 97% 4000
16g trắng 97% 3800
32g trắng 97% 4200
______________
ipad 2 wifi 4g 97%
16g đen_ 97% 2800
32g đen_ 97% 3200
16g trắng 97% 3000
32g trắng 97% 3400
______________
Máy không vân tay
5 s vàng, hồng 3t4
ip6 vàng, hồng 7t4
_______________
lưu ý > giá bán sỉ khách lẻ mua +300k
iphone ipad cũ ko phụ kiện
______________
Thời Gian Bảo Hành
5g 5s 6 6plus iPad cũ 10 ngày
(new chưa acti 3 ngày)
(bảo hành sau 11h) thứ 2 => thứ 7: 11h – 17h
Chủ Nhật Không Nhận Bảo Hành
______________
Không Bảo Hành
Treo cáp | Ko imei | icloud | van tay | cảm ứng
01216070707 cửa hàng
0901797909 A hải (gửi tỉnh)
_____________________________
số tài khoản mới
Vcb 0251002735737 | Sacom 060128713436
Agribank 6421205268440 | Cao ngọc thạch
______________________________
iPhoneGiaSi Không Có Chi Nhánh
Chỉ Có Duy Nhất 14 Kinh Dương Vương
Hotline: 0943000999 Phản ánh, khiếu nại
(Hàng hoá, nhân viên bán hàng, giao hàng , bảo hành,…)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *