Mua iPhone 7/7 Plus Chính Hãng – Tại iPhoneGiasi.Vn

a hải gửi tỉnh 0901797909
bé đẹp hcm 01216070707
sl giảm giá 50k 100k
F5 giá mới 18 > 20 /08/2017
iphone 6s new tbh chưa acti
16 xám_ new 7200
16 trắng new 7200
16 hồng new 7300
16 vàng new 7500
32 hồng new 8900
32 xám new 9000
____________________________
6s plus new tbh chưa acti
16 vàng new ==
16 vàng new ==
16 vàng new ==
phụ kiện fullbox 450k
____________________________
iphone 7 new tbh chưa acti
32g hồng new 10.8
32g đen_ new 11.0
32g trắng new 11.0
128 bóng new 13.0
____________________________
7 plus new tbh chưa acti
32g hồng new 14.1
32g trắng new 14.2
32g đen_ new 14.2
32g vàng new 14.2
____
128 bóng new 15.5
128 hồng new 16.0
128 đen_ new 16.0
pk fullbox 7, 7+ zin 900k
____________________________
5s bảo hành pin +80k
ko màng hình -300k
16 trắng đen xấu 2200
16 vàng 95% xấu 2300
____
16 trắng xám tv 2550
16 vàng võ thay 2650
____
16 xám_ 99% ==
16 trắng 99% ==
16 vàng 99% ==
____________________________
ip6 bảo hành pin +80k
16 vàng xấu 4500
16 vàng thay vỏ 4950
____________________________
6s bảo hành pin +80k
16 trắng xám xấu 5400
16 hồng 95% xấu 5500
16 vàng 95% xấu 5700
____
16 trắng xám tv 5800
16 hồng thay võ 5900
16 vàng. thay võ 6100
____
16 xám_ 98% 5800
16 trắng 98% 5800
16 hồng 98% 5900
16 vàng 98% 6100
16 hồng 99% 6200
____________________________
6s plus bảo hành pin +80k
16 trắng xám xấu 7000
16 hồng 95% xấu 7200
16 vàng. 95% xấu 7400
____
16 trắng xám tv 7450
16 hồng thay võ 7650
16 vàng. thay vỏ 7850
____
98% -400
16 xám_ zin 99% 7900
16 trắng zin 99% 7900
16 hồng zin 99% 8100
16 vàng zin 99% 8300
____________________________
iphone 7 99%
98% – 500
32 thay vỏ đỏ 10.0
32 hồng zin 99% 10.3
32 đen_ zin 99% 10.5
32 vàng zin 99% 10.5
32 trắng zin 99% 10.5
____________________________
iphone 7plus 99%
xấu-300k
32g thay vỏ đỏ 13.2
32g hồng 98% 13.2
32g đen_ 98% 13.2
32g vàng 98% 13.2
32g trắng 98% 13.2
____
128 bóng 98% 14.8
128 hồng 98% 14.8
128 đen_ 98% 14.8
128 vàng 98% 14.8
128 trắng 98% 14.8
____________________________
iphone 6 plus hết
____________________________
lock 16g màng hình lô
6s- trắng xám hồng 4000
6sp hồng 5000
____________________________
Cụm lock 16g
6s- trắng xám hồng 3700
6sp hồng 5000
____________________________
ipad air 2 (4G)
16 trắng 99% 7200
16 vàng 99% 7400
____________________________
ipad Mini 2 (4G)
16 trắng 99% 4800
____________________
ipad 4 (4G)
16 trắng đen 98% 3800
16 trắng 99% 4000
____________________________
cụm ko màng hình văn tay
5s 1500
6- 3000
6s 4000
6s 5000
____________________________
máy lổi + màng lô
5s16 mất sóng : 1000
5s16 vàng hao pin : 1600
5s16 xám hư camera sau : 1800
6-16 xám lỗi wifi-cảm biến : 2800
6P16 iCloud-Mh đứt nét : 1600
____
6sp16 Trắng Hao pin : 4500
6sp16 Hồng lổi cam sau : 5000
6sp16 Xám kvt, hư cam trước : 4500
iPad4 16 Trắng Lổi Cam sau : 3300
__________________________
lưu ý > giá bán sỉ khách lẻ mua +300k ko phụ kiện
Thời Gian Bảo Hành
5s 6s 7 iPad cũ 10 ngày ,new acti 3 ngày
(nhận bảo hành sau 11h) thứ 2 => thứ 7: 11h – 17h
____________________________
Không Bảo Hành
Treo cáp | Ko imei | icloud | văn tay | cảm ứng | màn hình
____________________________
Tài Khoản : Huỳnh Thanh Sang
Vcb 0251002736695
Scb 060151758218
đông Á 0110564850
Agri 6421205297744
ACBbank 239661619
____________________________
đặt hàng alo
0901797909 A hải gửi tỉnh
01216070707 bé đẹp hcm
iPhoneGiaSi.vn
chỉ có 14 kinh dương vương p13 Q6
boss 0943000999 hậu

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *