Tag Archives: 8 plus Đã có hàng – Giá chỉ 17.600.000đ – iphonegiasi.vn

iP 8, 8 plus Đã có hàng – Giá chỉ 17.100.000đ – iphonegiasi.vn

a hải 0901797909
bé đẹp 01216070707
anh hậu 0943000999
F5 giá mới 19 > 20/10/2017
iphone 8 chưa acti fullbox
64g trắng new 17.1
64g vàng new 17.0
_____________________________
iphone 8p chưa acti fullbox
64g trắng new 19.6
64g vàng new 19.7
64g đen_ new 19.8
____
256 trắng new 23.0
256 vàng new 23.0
_____________________________
iphone 6s tbh chưa acti
16 trắng đen 7100
16 hồng new 7200
16 vàng new 7400
____
32 trắng đen 8600
32 hồng new 8700
32 vàng new 8900
_____________________________
6s plus tbh chưa acti
16 trắng đen 8400
16 hồng new 8600
16 vàng new 8800
64 đen hồng new 11.2
pk 6s 6sp fullbox 450k
_____________________________
6s plus cpo active đủ 12t
16 đen_ new 8500
16 trắng new 8500
16 hồng new 8700
16 vàng new 8900
combo 1.1.1.1 = 8500
pk 6s 6sp fullbox 450k
_____________________________
iphone 7 tbh chưa acti
32g trắng hồng 10.8
32g vàng đen 10.9
128 hồng đen 12.9
____________________________
iphone 7 plus tbh chưa acti
32g trắng hồng 14.0
32g vàng đen _ 14.1
____
128 bóng new 15.4
128 trắng hồng 15.6
128 vàng đen _ 15.6
7, 7+ pk fullbox zin 950k
_______________________________________
5s bảo hành pin +90k
ko mh -250k
16 đen_ xấu 2400
16 trắng xấu 2400
16 vàng xấu 2500
____
16 đen_ thay võ 2700
16 trắng thay võ 2700
16 vàng thay võ 2800
____
16 đen_ zin 99% 2850
16 trắng zin 99% 2850
16 vàng zin 99% 2950
____________________________
ip6 bảo hành pin +90k
16 đen_ xấu 4400
16 trắng xấu 4400
16 vàng xấu 4500
____
16 đen_ thay võ 4800
16 trắng thay võ 4800
16 vàng thay vỏ 4900
____________________________
6s bảo hành pin +90k
16 đen_ xấu 5200
16 trắng xấu 5200
16 hồng xấu 5300
16 vàng xấu 5500
____
16 đen_ thay võ 5700
16 trắng thay võ 5700
16 hồng thay võ 5800
16 vàng. thay võ 6000
____
16 đen_ zin 99% 6200
16 trắng zin 99% 6200
16 hồng zin 99% 6400
16 vàng zin 99% 6600
____
32 đen_ zin 99% 7800
32 trắng zin 99% 7800
32 hồng zin 99% 8000
32 vàng zin 99% 8200
64 hồng zin 99% 7500
(nut hom trầy )
____________________________
6s plus bảo hành pin +90k
16 đen_ xấu 6500
16 trắng xấu 6500
16 hồng xấu 6700
16 vàng xấu 6900
____
16 xám_ thay võ 7000
16 trắng thay võ 7000
16 hồng thay võ 7200
16 vàng thay vỏ 7400
____
98% -500
16 đen_ zin 99% 7500
16 trắng zin 99% 7500
16 hồng zin 99% 7700
16 vàng zin 99% 7900
Camera test tại chỗ.ko BH
____________________________
6s plus bảo hành pin +90k
64 đen zin 99% 10.2
____________________________
iphone 7 32g cũ
32 hồng xấu 8900
32 trắng xấu 8900
32 đen_ xấu 8900
32 vàng xấu 8900
____
32 trắng thay võ 9500
32 hồng thay võ 9500
32 vàng thay võ 9500
32 đen_ thay vỏ 9500
____
98% -600k
32 hồng zin 99% 10.1
32 trắng zin 99% 10.1
32 vàng zin 99% 10.1
32 đen_ zin 99% 10.1
_________________________
iphone 7 128g
128 đen thay võ 11.5
128 đỏ 12.9
_________________________
iphone 7 plus cũ
32 trắng xấu 11.7
32 hồng xấu 11.7
32 vàng xấu 11.9
32 đen_ xấu 11.9
____
32 trắng thay võ 12.4
32 hồng thay võ 12.4
32 vàng thay võ 12.6
32 đen_ thay võ 12.6
____
98% -600k
32 trắng zin 99% 13.1
32 hồng zin 99% 13.1
32 vàng zin 99% 13.3
32 đen_ zin 99% 13.3
_________________________
iphone 7 plus 128g
128 trắng hồng xấu 13.8
128 vàng đen _ xấu 13.9
____________________________
iphone 6 plus hết
____________________________
6s 16g lock mh zin
ko màng hinh- 550k
đen trắng hồng 98% 4200
____________________________
ipad air 2 (4G)
16 đen_ 99% 7100
16 trắng 99% 7200
16 vàng 99% 7400
____________________________
ipad air 1 (4G)
32 đen_ 99% 6300
32 trắng 99% 6500
____________________________
ipad Mini 2 (4G)
32 trắng đen 5500
____________________________
ipad Mini 1 (4G)
16 đen 99% 3300
32 đen 99% 3500
64 đen 99% 3800
____
16 trắng 99% 3400
32 trắng 99% 3600
64 trắng 99% 3900
____________________________
ipad 4 (4G)
16 đen_ 98% 3600
16 trắng 98% 3700
16 trắng 99% 3900
____________________________
ipad 1 (4G)
16g 98~99% 1200
32g 98~99% 1300
64g 98~99% 1400
ComBo 1.1.1 99% 1300
____________________________
cụm ko màng hình văn tay
5s 1500
6s 3900 6sp 4700
____________________________
máy lổi
6S-16 hồng home yếu : 4600
__________________________
lưu ý > giá bán sỉ khách lẻ mua +300k ko phụ kiện
Thời Gian Bảo Hành
5s 6s 7 iPad cũ 10 ngày ,new acti 3 ngày
(nhận bảo hành sau 11h) thứ 2 => thứ 7: 11h – 17h
____________________________
Không Bảo Hành
Treo cáp | Ko imei | icloud
văn tay | cảm ứng | màn hình | Camera 6SPlus
____________________________
Tài Khoản : Huỳnh Thanh Sang
Vcb 0251002736695
Scb 060151758218
đông Á 0110564850
Agri 6421205297744
ACBbank 239661619
____________________________
đặt hàng alo
0901797909 A hải
01216070707 bé đẹp
0943000999 anh hậu
iPhoneGiaSi.vn
chỉ có 14 kinh dương vương p13 Q6