Tag Archives: iphone 8

iphone 8 , iphone 8 plus giá re nhất hcm. iphone 8 giá sỉ cho cửa hàng apple

a hải gửi tỉnh 0901797909
bé đẹp hcm 01216070707
anh hậu 0943000999
F5 giá mới 01 > 02/09/2017
iphone 8 chưa acti
64g đen_ new ==
64g vàng new 17.6
_____________________________
iphone 8 plus chưa acti
64g đen_ new 20.5
64g vàng new 20.5
64g trắng new 20.5
_____________________________
iphone 6s tbh chưa acti
16 trắng đen 7100
16 hồng new 7200
16 vàng new 7400
____
32 trắng đen 8600
32 hồng new 8700
32 vàng new 8900
_____________________________
6s plus tbh chưa acti
16 trắng đen 8400
16 hồng new 8600
16 vàng new 8800
combo 1.1.1.1 =8400
_____________________________
64 đen_ new 11.2
64 hồng new 11.4
pk 6s 6sp fullbox 450k
_____________________________
6s plus cpo active đủ 12t
16 trắng đen 8400
16 hồng new 8600
16 vàng new 8800
combo 1.1.1.1 = 8400
pk 6s 6sp fullbox 450k
_____________________________
iphone 7 tbh chưa acti
32g trắng đen_ new 10.9
32g hồng vàng new 10.9
______
128 hồng new 13.2
128 đen_ new 13.5
____________________________
iphone 7 plus tbh chưa acti
32g trắng đen_ new 14.1
32g hồng vàng new 14.1
____
128 bóng new 15.4
128 đen_ trắng new 15.6
128 hồng vàng new 15.6
7, 7+ pk fullbox zin 900k
____________________________
5s bảo hành pin +90k
ko màng hình -300k
16 trắng đen xấu 2400
16 vàng 95% xấu 2500
____
16 trắng xám tv 2700
16 vàng võ thay 2800
____________________________
ip6 bảo hành pin +90k
16 đen_ xấu 4450
16 vàng xấu 4550
16 trắng đen vỏ 4800
16 vàng thay vỏ 4900
____________________________
6s bảo hành pin +90k
16 trắng đen xấu 5200
16 hồng 95% xấu 5300
16 vàng 95% xấu 5500
____
16 trắng đen tv 5700
16 hồng thay võ 5800
16 vàng. thay võ 6000
____
16 trắng đen 5700
16 hồng 98% 5800
16 vàng 98% 6000
____
32 trắng đen 99% 7800
32 hồng zin 99% 8000
32 vàng zin 99% 8200
____________________________
6s plus bảo hành pin +90k
16 trắng đen 6800
16 hồng xấu 7000
16 vàng xấu 7200
____
16 trắng xám tv 7300
16 hồng thay võ 7500
16 vàng. thay vỏ 7700
____
98% -500
16 trắng đen 99% 7800
16 hồng zin 99% 8000
16 vàng zin 99% 8200
____________________________
6s plus bảo hành pin +90k
64 đen zin 99% 10.4
____________________________
iphone 7 32g
98% -500k
32 trắng đen_ zin 99% 10.1
32 hồng vàng zin 99% 10.1
_________________________
iphone 7 plus zin 99%
98% -500k
32 trắng zin 99% 13.1
32 hồng zin 99% 13.1
32 vàng zin 99% 13.3
32 đen_ zin 99% 13.3
_________________________
iphone 7 plus 128g 98%
128 trắng đen_ 98% 14.5
128 hồng vàng 98% 14.5
____________________________
iphone 6 plus hết
____________________________
6s lock mh zin 98%
16g đen trắng hồng 4300
____________________________
6s lock có văn tay ko mh
16g đen trắng hồng 3750
____________________________
ipad air 2 (4G) 99%
16 đen_ 7100 trắng 7200
16 vàng 7400
____________________________
ipad air 1 (4G) 99%
32g đen_ like 99% 6400
32g trắng like 99% 6600
____________________________
ipad Mini 3 (4G) 99%
16g vàng like 99% 5850
____________________________
ipad Mini 2 (4G) 99%
16g trắng đen 4800
32g trắng đen 5600
____________________________
ipad Mini 1 (4G) 99%
16 đen 3400 – trắng 3500
32 đen 3600 – trắng 3700
64 đen 4000 – trắng 4100
____________________________
ipad 4 (4G)
16g trắng đen 98% 3700
16g trắng 99% 3900
____________________________
ipad 1 (4G)
16g 1300 – 32g 1400
64g 1500
____________________________
cụm ko màng hình văn tay
5s 1500 6s 4000 6sp 4900
____________________________
Màn 7 Plus Zin Bể Kính
Trắng & Đen : 1800
____________________________
máy lổi + màng lô
5s16 cập 900k x3
5s16 vàng hao pin : 1500
6-16 xám lỗi wifi-cảm biến : 2600
6P16 iCloud- Mh đứt nét : 1500
____
6sp16 Hồng lổi cam sau : 4900
6sp16 Xám kvt, hư cam trước : 4500
__________________________
lưu ý > giá bán sỉ khách lẻ mua +300k ko phụ kiện
Thời Gian Bảo Hành
5s 6s 7 iPad cũ 10 ngày ,new acti 3 ngày
(nhận bảo hành sau 11h) thứ 2 => thứ 7: 11h – 17h
____________________________
Không Bảo Hành
Treo cáp | Ko imei | icloud | văn tay | cảm ứng | màn hình
____________________________
Tài Khoản : Huỳnh Thanh Sang
Vcb 0251002736695
Scb 060151758218
đông Á 0110564850
Agri 6421205297744
ACBbank 239661619
____________________________
đặt hàng alo
0901797909 A hải gửi tỉnh
01216070707 bé đẹp hcm
0943000999 anh hậu
iPhoneGiaSi.vn
chỉ có 14 kinh dương vương p13 Q6