trùm iphone giá sỉ uy tính nhất sài gòn

0901797909 bé hải khách tỉnh
01216070707 bé đẹp cửa hàng
mua số lượng sms boss ép giá 150>200k
F5 cập nhật giá mới 17/1 = >18/1/2017
iphone 7
7- 32g 98% đen 12.0
______________________________
iphone new tbh hàng chính hãng việt nam
6+ 16g 64g 128g gọi
6s 16g xám. trắng new 8.9
6s 16g vàng hồng new 9.0
6s 64g xám. hồng new 11.0
6sp 16 xám. trắng new 10.7
6sp 16 hồng vàng new 10.8
6sp 64 xám, hồng new 13.0

phụ kiện zin máy +500k
______________________________
iphone 5s zin giá rẻ ko bảo hành
màn hình hư -400k, hư văn tay -400k
16 xám. kxvx 2700
16 trắng kxvx 2700
16 vàng kxvx 2750
lưu ý chỉ bao quốc tế + tét mh
______________________________
iphone 5s zin chưa bung
32 vàng kxvx 3100
32 vàng kính đẹp 3400
32 vàng 98% 3600
32 vàng vỏ zin 99% 3900
lưu ý chỉ bao quốc tế + tét mh
______________________________
iphone 5s zin chưa bung
16 xám kính đẹp ==
16 trắng kính đẹp ==
16 vàng kính đẹp ==
___
98% -200k
16 xám vỏ zin 99% ==
16 trắng vỏ zin 99% ==
16 vàng vỏ zin 99% ==
lưu ý chỉ bao quốc tế + tét mh
______________________________
iphone 6 16g
ko lấy màn hình -600k
16 xám. kxvx 4650
16 trắng kxvx 4750
16 vàng kxvx 4950
____
16 xám. vỏ thay 5300
16 trắng vỏ thay 5400
16 vàng vỏ thay 5600
 phụ kiện zin máy +500k
______________________________
iphone 6 64g
ko lấy màn hình -600k
64 xám. kxvx 5350
64 trắng kxvx 5450
64 vàng kxvx 5650
____
64 xám. vỏ thay 6000
64 trắng vỏ thay 6100
64 vàng vỏ thay 6300
phụ kiện zin máy +500k
______________________________
6 plus
16 xám. vỏ thay 6700
16 trắng vỏ thay 6700
______________________________
64 xám. vỏ thay 7700
64 vàng vỏ thay 8000
______________________________
128 xám. vỏ thay 8000
128 trắng vỏ thay 8000
____
128 xám. vỏ zin 99% 8400
128 trắng vỏ zin 99% 8400
phụ kiện zin máy +500k
______________________________
iphone 6s 16g
16 xám. kxvx 6400
16 trắng kxvx 6400
16 hồng kxvx 6750
16 vàng kxvx 6750
____
16 xám. vỏ thay 7200
16 trắng vỏ thay 7200
16 hồng vỏ thay 7550
16 vàng vỏ thay 7550
____
98% -450k
16 xám. vỏ zin 99% ==
16 trắng vỏ zin 99% ==
16 hồng vỏ zin 99% 8050
16 vàng vỏ zin 99% 8050
new chưa acti +1tr
phụ kiện zin máy +500k
______________________________
iphone 6s 64g
64 xám. kxvx 8300
64 hồng kxvx 8600
____
64 xám. vỏ thay 9100
64 hồng vỏ thay 9400
____
98% -450k
64 hồng vỏ zin 99% 9900
new chưa acti +1tr
phụ kiện zin máy +500k
______________________________
6s plus 16g
16 xám. kxvx 8100
16 trắng kxvx 8100
16 hồng kxvx 8400
16 vàng kxvx 8400
____
16 xám. vỏ thay 8900
16 trắng vỏ thay 8900
16 hồng vỏ thay 9200
16 vàng vỏ thay 9200
____
98% -450k
16 xám. vỏ zin 99% 9300
16 trắng vỏ zin 99% 9300
16 hồng vỏ zin 99% 9600
16 vàng vỏ zin 99% 9600
new chưa acti +1tr
phụ kiện zin máy +500k
______________________________
6s plus 64g
64 xám. vỏ thay 11.0
64 hồng vỏ thay 11.3
new chưa acti +1tr
phụ kiện zin máy +500k
lưu ý > giá bán sỉ khách lẻ mua +300k iphone ipad cũ ko phụ kiện
______________________________
không văn tay
6-  16gb 4600, 64g 5000
6+ 16gb 5600, 64g 6400, 128g 6800
6s 16gb ==
6sp 16g 7200
________________________________
lưu ý > giá bán sỉ khách lẻ mua +300k iphone ipad cũ ko phụ kiện
Thời Gian Bảo Hành
5s 6 6plus iPad cũ 10 ngày ,new acti 3 ngày
(nhận bảo hành sau 11h)
thứ 2 => thứ 7: 11h – 17h
___________________
Không Bảo Hành
Treo cáp | Ko imei | icloud văn tay | cảm ứng | màn hình
___________________
Tài Khoản : Cao ngọc thạch
Vcb 0251002735737 <=> Sacom 060128713436
đông Á 0110271712 <=> Agrib 6421205268440
___________________
đặt hàng qua tin nhắn
0901797909 bé hải <==> 01216070707 bé đẹp
iPhoneGiaSi.vn Không Có Chi Nhánh
chỉ có 14 kinh dương vương p13 Q6 boss 0943000999 hậu

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *